ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН
Брой 2, 2013
"Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн" е българско некомерсиално и електронно издание с насоченост на темите към компютърните науки, дизайн методи и практики, разработване на проекти, потребителско преживяване и ползваемост на продуктите.
Заглавие: "Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн"
Издател: Антон Радев Радев
Адрес: София, 1404 ул. Казбек 61
ISSN 1314-8311
Екип
Антон Радев
Автор
E-mail: anton.radev@gmail.com
Мария Христова
Редактор
E-mail: maria.m.hristova@gmail.com
Съдържание на броя
 1. Защо се провалят много Интернет уеб сайтовете
 2. Какво прави дизайна на даден уеб сайт наистина ефективен
  • Принципи
  • Да не ме карат да мисля
  • Създаване на ясна визуална йерархия
  • Конвенциите са нашите приятели
  • Намаляване на шума
  • Разделяне на страниците на ясно определени секции
 3. Техника и методи за изграждане на имидж. История и практика на Връзките с обществеността
  • Оптимизация на човешката мотивация
  • Девиз
  • Кратка история
  • Ефективни маркетингови презентации за Вашия уеб сайт
  • Личността
  • Реализацията
 4. 5 важни неща, които е добре да знаете преди да започнете дизайна на първия си сайт