Информация за изданието

"Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн" е българско некомерсиално и електронно издание с насоченост на темите към компютърните науки, дизайн методи и практики, разработване на проекти, потребителско преживяване и ползваемост на продуктите.

Целта на изданието е да покаже свързаността между темите и да представи научен опит, постижения, практики и препоръки. Тъй като връзката между различни дисциплини от компютърните науки, маркетинга и психологията е изключително тясна, но често неясна и неразбираема, изданието ще цели да образова своята аудитория по темите, да дефинира множество термини, да изложи примери, пручвания и проекти.

Заглавие: "Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн"
Издател: Антон Радев Радев
Адрес: София, 1404 ул. Казбек 61
ISSN 1314-8311