Броеве

ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН - Брой 4, 2013 година

Информация за Брой 4, 2013 год.

Файлов формат: PDF
Размер на файла: 2.32 MB
Постоянен URL адрес на броя: http://uxpd.net/issues/2013_4.pdf
Съдържание на броя
 1. Въведение в Директното манипулиране на интерфейсите
 2. PR кампаниите в Интернет, мнението на маркетинг специалистите
 3. Графични тенденции WEB 2.0
 4. Списък с очаквани страници от Интернет потребителите и страници с особено значение за потребителското преживяване
ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН - Брой 3, 2013 година

Информация за Брой 3, 2013 год.

Файлов формат: PDF
Размер на файла: 2.50 MB
Постоянен URL адрес на броя: http://uxpd.net/issues/2013_3.pdf
Съдържание на броя
 1. Елементи, които да избягвате в уеб сайтовете си
 2. Няколко ефективни решения за сайтовете за електронна търговия
 3. Маркетинга на бъдещето като социални и бизнес тенденции в Интернет
 4. Основни етапи в създаването на Интернет проект и време за изпълнениет
ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН - Брой 2, 2013 година

Информация за Брой 2, 2013 год.

Файлов формат: PDF
Размер на файла: 4.01 MB
Постоянен URL адрес на броя: http://uxpd.net/issues/2013_2.pdf
Съдържание на броя
 1. Проектиране на уеб дизайн чрез wireframe
 2. Защо се провалят много Интернет уеб сайтовете
 3. Какво прави дизайна на даден уеб сайт наистина ефективен
 4. Техника и методи за изграждане на имидж. История и практика на Връзките с обществеността
 5. Пет важни неща, които е добре да знаете преди да започнете дизайна на първия си сайт
ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН - Брой 1, 2013 година

Информация за Брой 1, 2013 год.

Файлов формат: PDF
Размер на файла: 3.14 MB
Постоянен URL адрес на броя: http://uxpd.net/issues/2013_1.pdf
Съдържание на броя
 1. Удобни уеб сайтове за посетителите и търсачките
 2. Основна проверка за подготовката на уеб сайт за включването в търсещите машини
 3. Уеб сайтовете – огромна полза за Бизнеса. Онлайн магазините и търговията в Интернет
 4. Преди и след Wireframe схемите