ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН
Брой 4, 2013
"Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн" е българско некомерсиално и електронно издание с насоченост на темите към компютърните науки, дизайн методи и практики, разработване на проекти, потребителско преживяване и ползваемост на продуктите.
Заглавие: "Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн"
Издател: Антон Радев Радев
Адрес: София, 1404 ул. Казбек 61
ISSN 1314-8311
Екип
Антон Радев
Автор
E-mail: anton.radev@gmail.com
Мария Христова
Редактор
E-mail: maria.m.hristova@gmail.com
Съдържание на броя
  1. Въведение в Директното манипулиране на интерфейсите
  2. PR кампаниите в Интернет, мнението на маркетинг специалистите
  3. Графични тенденции WEB 2.0
    • Светлината като основен елемент
  4. Списък с очаквани страници от Интернет потребителите и страници с особено значение за потребителското преживяване