ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРЕЖИВЯВАНЕ. ПРОЕКТИ. ДИЗАЙН
Брой 1, 2013
"Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн" е българско некомерсиално и електронно издание с насоченост на темите към компютърните науки, дизайн методи и практики, разработване на проекти, потребителско преживяване и ползваемост на продуктите.
Заглавие: "Потребители. Преживяване. Проекти. Дизайн"
Издател: Антон Радев Радев
Адрес: София, 1404 ул. Казбек 61
ISSN 1314-8311
Екип
Антон Радев
Автор
E-mail: anton.radev@gmail.com
Мария Христова
Редактор
E-mail: maria.m.hristova@gmail.com
Съдържание на броя
 1. Удобни уеб сайтове за посетителите и търсачките
  • HEADER
  • FOOTER
  • Вашето „тяло”, BODY
  • Съдържание
  • Размерът има значение
  • Интернет приложения
 2. Основна проверка за подготовката на уеб сайт за включването в търсещите машини
  • Стабилизирайте домейн адреса си
  • Уникални заглавия и META данни
  • SEF (Search Engine Friendly)
  • Добавихте ли уеб сайта си в Google Webmasters Central?
 3. Уеб сайтовете – огромна полза за Бизнеса. Онлайн магазините и търговията в Интернет
 4. Преди и след Wireframe схемите
  • Фазата, която предшества създаването на Wireframe
  • Определяне на компонентите на една страница
  • Типични характеристики на някои сайтове
  • Управление на пространството при създаването на Wireframe
  • Реалната полза от Wireframe и неговата употреба