Максимумът за Вашите потребители
e-mail: info@uxpd.net

Прототайпинг и Дизайн

Моите практики
 • Получаване на цялата налична информация от клиента - колекционирани бизнес анализи, изисквания и идеи
 • Анализиране и оценка на информацията. Първи стъпки
 • Изпращане на обратна връзка на клиентите и дискусии
 • Специфициране на Целевите Потребители и идентифициране на контекста на използване на продукта.
 • Идентифициране и сверяване на Потребителските нужди с първоначалната информация и параметри
 • Създаване на работен план за това какво точно ще се създава - Дизайн спецификации
 • Разработка на бързи прототипи в ранните етапи и откриване на проблеми в ползваемостта и несъответствия в случаите на използване
 • Оценка на продукта в настоящия етап
 • Създаване на висококачествени прототипи
 • Фази на Потребителско тестване, валидиране и приемане

Front-End Разработка

Някои от моите добри практики:
 • Използване на CSS3 за всички видове анимации и минално включване на jQuery/JavaScript за нуждите на интеракциите - манипулиране на атрибути/класове на документните обекти и елементи
 • HTML5 атрибути за валидиране на входните потребителски данни и селекции
 • Браузърна съвместимост с boilerplate front-end библиотеки
 • Компресиране на PNG графични елементи за редуциране на файловите размери
 • Използване на fontawsome или twitter bootstrap шрифтово-базирани икони или конвертиране на векторни графики към svg и шрофтове
 • CSS спрайтове, където дизайна позволява и са необходими графични елементи
 • CSS медийни заявки за Responsive и адаптивни UI елементи
 • Конвенции на код - dashed-styled-classes за именуването на CSS класовете и descriptiveCamelCaseIDNames за ID стойностите, нужни за jQuery/JavaScript събития
 • Минифициране и компресиране на изходните данни
 • Тестване на продуктите за скорост и достъпност

Свържете се днес

E-mail: info@uxpd.net
Тел.: 0887 427 386
linkedin.com/in/antonradev