Максимумът за Вашите потребители
e-mail: info@uxpd.net

Защо да не се обърна към "уеб фирма"?

Всъщност зад всяка freelance услуга би трябвало да има регистрирана фирма. Аз имам. Към цените на услугите на класическите фирми се добавят разходи за офис, консумативи, заплати, което невидимо прибавя няколко стотин процента към ценообразуването на услугите.

Класическите уеб фирми, за да съществуват, се нуждаят от бързи проекти и максимално високи суми. Понякога (доста често), те предават проектите на своите клиенти с незнайни пропуски (често неумишлени), които могат да изиграят лоша шега.

Повечето уеб агенции нямат опит с разработка на Уеб базиран софтуер или проекти с високи изисквания и стриктни технически спецификации. Това води до бавно зареждащи проекти, слаба ползваемост, бегло покриване на съвременни технически параметри.

Мога ли да получа фактура срещу заплащането на услугите?

Разбира се. Към цените за услугите се прибавят съответните данъци

Ще имам ли легален договор за услугата?

Да. С описани всички точки и детайли за услугата

Мога ли да разчитам за.. ъмм.. всичко?

:))) Да!

Какво ще стане ако нещо се провали?

За 10 години нямам провален проект. Ако нещо "се провали", точките в договора ще описват тези въпроси.

Свържете се днес

E-mail: info@uxpd.net
Тел.: 0887 427 386
linkedin.com/in/antonradev