Максимумът за Вашите потребители
e-mail: info@uxpd.net

Стъпки и практики, с които мога да предложа Гаранция за Качество на моите продукти

  • Итерации и вариации при разработка на прототипи
  • Следване на правила за ползваемост във всички етапи на разработката
  • Периодични евристични оценки и протоколи за позваемост
  • Добри практики за писане на код при Front-End разработката
  • Стриктни спецификации и комуникация с клиентите

Свържете се днес

E-mail: info@uxpd.net
Тел.: 0887 427 386
linkedin.com/in/antonradev