Управление на проекти обучение

Съвременното управление на проекти изисква обучение, покриващо динамичното развитие на дисциплината по управлението на проекти. Проджект мениджмънт професията става все по-изискваща откъм умения и нейното обучение трудно покрива нуждите на професионалистите.

„Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg обаче променя всичко това. Нека да ви разкажем подробности.

Цялата публикация „Управление на проекти обучение“

Управление на проекти в PDF учебник и лекции

Управление на проекти е сложна дисциплина и много от вас искат PDF лекции или учебник, който да ги научи на всичко, или просто да им помогне за материалите в университета. „Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg вече отвори врати в България и цялото обучение по управление на проекти, не е нужно да бъде в PDF формат. Учебник или лекции вече няма да ви бъдат нужни.

Цялата публикация „Управление на проекти в PDF учебник и лекции“